Home / Uncategorized / Ca 15-3 Nedir? Ca 15-3 Neden İstenir Normal Degeri ve Yüksekliği

Ca 15-3 Nedir? Ca 15-3 Neden İstenir Normal Degeri ve Yüksekliği

Ca 15-3 Testi Hakkında Merak Edilenler

            Ca 15-3 nedir
sorusu halk arasında merak edilen konulardan birisidir. Bu değerin yüksek
olması meme kanserinin ilerlemiş ve tümör yükünün ağır olduğunun kanıtıdır.
Kanser geliştikçe artma eğilimi gösteren bu değer, kanserin kemiklere veya
akciğere doğru yayılma riskinin olduğunu da ortaya koyar.
            Bir tarama testi olarak
değerlendirilmemesi gereken Ca 15-3
yüksekliği
esas olarak hastanın tedaviye verdiği cevabın ölçülmesinde
kullanılır. Meme kanserinin yeniden nüks edip etmediğinin belirlenmesi veya
hastalığın diğer organlara zarar verip vermediğinin değerlendirilmesi için
doktorlar bu testin yapılmasını isterler


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 1- Test Her Meme Kanseri Hastasından
İstenir mi?
            Ca
15-3 neden istenir
sorusuna verilecek en basit cevap kanserin karakteristik
özelliğinin belirlenmesidir. Hastaya meme kanseri tanısının yeni konulması
halindeyse Ca 15-3 ile beraber östrojen ve progesteron reseptörleri hakkında da
bilgi istenebilir. Bu değer erken evrelerde yükselmeyeceği için hastalığa
yakalananların ilk dönemlerinde istenmez.
 2- Test Sonucu Nasıl Değerlendirilmelidir?
            Üst sınır Ca 15-3 normal değeri farklı laboratuvar ortamlarında kullanılan
kite göre değişiklik göstermekle birlikte 30 U/ml olarak kabul görür. Bu
değerin yüksek olması kanser hastalığının o derece ilerlemiş olduğunun net bir
ifadesidir. Sağlıklı insanların bir kısmında da bu değerin zaman zaman farklı
sebeplere bağlı olarak hafif yükselmesi görülebilir. Kanser dışı sebepler
nedeniyle değişen ve yükselen değerin tek ayırt edici özelliği düzenli olarak
değişiklik eğiliminde olmamasıdır.
 3- Ca 15-3 Değeri Sadece Meme Kanserinde mi
Artar?
            Ca 15-3 değerinin normal seviyelerde
olması hastanın metastatik meme kanseri olmadığını göstermez. Saptanamayacak
derecede olan yükselişler ileri meme kanseri hastalığı olan kişilerin %20’sinde
yaşanabilir. Zaman içinde yaşanan Ca
15-3 yüksekliği
hastanın tedaviye yanıt vermediğinin ve kanserin yeniden
kendini göstermeye başladığının en net belirtisidir. Hastalık tespit edilir
edilmez bu değerin ölçülmesi istenmez. Tedavinin başlamasının ardından birkaç
hafta geçtikten sonra Ca 15-3 değerinin kontrolü istenir.
 4- Sağlıklı Kişilerde Kanser Hastalığının
Varlığı Nasıl Anlaşılır?
            Ca
15-3 nedir
? Meme kanseri başta olmak üzere pek çok kanser vakasında
kanserli hücreler tarafından üretilerek kana salınan bir protein olarak bilinen
Ca 15-3 sınırların üzerinde olduğu sürece hasta için tehlike sinyalleri devam
ediyor denebilir. Testin amacı kanser hastalığının teşhis edilmesi değildir.
Tedavi sonrasında Ca 15-3 değeri en az %50 veya daha fazla azalan kişilerde
tedavinin iyi ilerlediği söylenebilir. Değerin düşmek yerine artış
göstermesiyse sürecin beklenen etkiyi göstermediğini düşündürür.
 5- Tedaviye Başlandıktan Sonra Değerin
Seyrinde Ne Gibi Değişiklikler Yaşanır?
            Ca 15-3 seviyesi tedaviye
başlandıktan sonraki ilk 3-4 haftalık süreçte hala artabilir. Bu durum
tedavinin seyri üzerinde etki yapmamalıdır. Tedavi sonucunda normal seyrine
düşen değerlerin zaman içinde yeniden yükselmesi sorunun bir yerlerde nüks
ettiğini gösterir. Ca 15-3 normal değeri
30 U/ml kabul edilirken;
 1.evre meme
kanserlerinde %5,
 2.evrede %30,
 3.evrede %35 ve
 4.evrede %90
oranında yükseklik görülür.
 6- Ca 15-3 Testi İçin Gerekli Örnek Nasıl
Alınır?
            Ca
15-3 neden istenir
? Kanser tedavisinin devam ettiği süreç içerisinde
ölçülmesi istenen değer için koldaki bir toplardamardan kan örneği alınarak
serum elde edilir. Heme her tıbbi laboratuvarda test yapılabilmekte ve
sonuçları 1 gün içerisinde çıkmaktadır. 


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Check Also

Hpv Aşısı Nedir?

İNSAN PAPİLOMA VİRÜSLERİ HAKKINDA İnsan papilloma virüsleri (HPV’ler), 200’ün üzerinde virüsün oluşturduğu bir gruptur. 40’tan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir