Home / Uncategorized / Tüp Bebek Nasıl Yapılır ve Tüm Aşamaları Nelerdir?

Tüp Bebek Nasıl Yapılır ve Tüm Aşamaları Nelerdir?

Her kadın ve
erkeğin hayalidir çocuk sahibi olmak. Ancak her zaman normal yollardan gebe
kalmak mümkün olmamaktadır. Bu durum karşısında geliştirilen yöntemler
sonucunda hemen hemen herkesin çocuk sahibi olan hayali gerçekleşmektedir. Bu
noktada ilk akla gelen, çocuk sahibi olabilmek için geliştirilen yöntemlerin en
çok tercih edileni “tüp bebek nasıl
yapılır?
” ve “tüp bebek
tedavisinin aşamaları nelerdir?
” sorularıdır. Makalemizde tüp bebek
aşamalarından bahsederek merak ettiklerinizi anlatıyor olacağız.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları
Nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde bazı aşamalar mevcuttur.

1. Aşama: Eğitim

Tüp bebek
tedavisinin ilk aşaması, tüp bebek koordinatörünün vermesi gereken eğitimden
oluşturmaktadır. İlk aşamada uygulanacak işlemler hakkında bilgi verilmektedir.
Tedavinin nasıl yürütüleceği ve planı anlatılmakta, ilaçların nasıl alınacağı
öğretilmekte ve gerekli olan onay formları imzalatılmaktadır.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2. Aşama: Yumurtalıkların
Baskılanması

Kadının
yumurtalıklarının tamamiyle kontrol altına alınması işlemi tüp bebek
tedavisinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bazı ilaç tedavileri
uygulanmaktadır. Kullanılan bu ilaçlar istenilen zamanın öncesinde
yumurtlamanızı engellemektedir. Burun spreyi şeklinde ya da enjeksiyon
şeklindedir. Kullanımı konusunda ilk aşamada eğitim veriliyor olacaktır.

3. Aşama: Yumurta Gelişiminin Takibi
ve Yumurtalıkların Uyarılması

Tüp bebek tedavisinde başarı, kadının yumurtalıklarının
çok sayıda yumurta üretilmesine bağlıdır. Bu nedenle daha önce belirttiğimiz
ilaçlarla kontrol altında tutulmakta olan yumurtalıklar, yumurta gelişimini
uyaran ilaçlarla uyarılmaktadır. Bu ilaçlar kas içine ya da cilt altına
yerleştirilmektedir.
Yumurtalıkların
bu kullanılan ilaçlarla uyarılması 10 günlük bir süreyi kapsamaktadır. Bu süreçte
yumurta gelişimini takip etmek için birkaç kez kontrole gitmeniz gerekiyor.
Kontroller ultrason çekilerek ve gerekli görüldüğünde ilaç dozlarında yeniden
ayarlama yapılması ile gerçekleşir.

4. Aşama: Yumurtaların Toplanması

Yumurta
gelişiminin takibi esnasında, yeterli miktarda yumurtanın olgunlaştığının
tespşt edilmesi ile aynı gün yumurtaların son gelişim basamağının tamamlanması
için hCG (human chorionic gonadotropin) enjeksiyonu yapılmaktadır. Yumurtaların
toplanması işlemi ise yapılan bu son ilaç enjeksiyonunun ardından gelen 36.
Saate programlanmaktadır.
Yumurtaların
toplanması aşamasında uyku vereci ve sakinleştirici ilaçlar verilerek ya da
genel anestezi altında gerçekleştirilebiliyor. Yapılan bu işlem gelişim
takiplerinde yapılmakta olan vajinal ultrasonografi uygulamasına benzemektedir.
İşlemin tek farkı, vajinal ultrasonografi aletine bağlanmış olan bir iğnenin
vajenden geçirilerek yumurtaların toplanması işlemidir. İşlem yaklaşık 30 dk
sürmektedir ve sperm hücreleriyle döllenme işlemi aynı gün gerçekleşmektedir.
Yumurta tolama işleminden sonra 2-3 saatlik dinlendirilen çift daha sonra
hastaneden taburcu edilmektedir.

5. Aşama: Laboratuvar İşlemleri

Yumurtaların
toplanmasının ertesi günü yumurtaların kaçının normal şekilde döllendiği çiftle
paylaşılır. Daha sonra normal olarak döllenen yumurtalar laboratuvarda 2-5 gün
arasında izlenir ve uygun görülen zaman diliminde içlerinde en kaliteli olanlar
annenin rahmine geri yerleştirilir.

6. Aşama: Embriyo Transferi

Tüp bebek
tedavisinin son aşamasıdır. Transfer işlemi öncesinde çift, transfer edilecek
embriyo kalitesi ve sayısı hakkında bilgilendirilir. Transfer işlemi basit bir
muayene işlemi gibidir. Anesteziye gerek duyulmaz ancak anneden istenen,
transfer öncesinde bir miktar su içerek idrar torbasının dolmasını sağlamaktır.
Bunun nedeni, transfer ultrasonografik gözlem altında yapılıyor olması ve idrar
torbasının bu sebeple dolu olması gerektiğidir.
Transfer
işlemi esnasında embriyolar ile yüklenen kateter, rahim ağzından ve vajenden
geçirilerek rahmin içine yerleştirilir ve rahim içinde bırakılır. Transfer
işleminden 3-4 saat sonra çift dinlendirilir ve evine yollanır. Dikkat edilmesi
gereken konu ise annenin o günü dinlenerek geçirmesi gerektiğidir.
Tüp bebek tedavisinin sonucu, 14 gün sonra yapılacak
olan gebelik testi ile öğrenilebilmektedir. Test sonucu olumlu sonuçlanırsa 3
hafta sonra bebek kalp atışları ile “ben burdayım” diyecektir. 

Tüp Bebek Neden Tutmaz?

 Zorlu bir süreci kapsayan tüp bebek
tedavilerinde her zaman istenilen sonucu elde etmek mümkün değildir. Bazı
durumlarda tedavi sürecinde gebelik gerçekleşmemektedir. Bunun yanı sıra ilk
denemelerin genellikle başarısız olduğu tespit edilmiştir. Tüp bebek
tedavisinin, gebelikle sonuçlanmamasının üzerinde etkili olan pek çok faktör
bulunmaktadır. Hastanın ruh halinden tutun da merkezin özelliklerine kadar
çeşitli etkenler bulunmaktadır.
 Tüp bebek denemesinin başarısızlıkla
sonuçlanması asla hastaların umutlarını kırmamalıdır. Başarısızlığın nedeni
öğrenildikten sonra diğer tedavi sürecine başlanmalıdır. İlk denemedeki
başarısızlık, sonraki deneme sürecinde başarıyı etkilemektedir. Döllenmenin
gerçekleşmesi, embriyonun oluşması ve rahme transfer edilmesi süreçlerinde
büyük bir titizlik gerekmektedir. Yalnızca doktorun değil, tüm tüp bebek
merkezi elemanlarının koordineli şekilde çalışması başarı üzerinde etkili
olmaktadır.

 Tedavi Sürecini Etkileyen Faktörler

l Embriyo Transferi; Tüp bebek tedavilerinde embriyonun
transferi kritik önem taşımaktadır. Transferi takip eden 12 günlük süre
zarfında gebeliğin gerçekleştiği unutulmamalıdır. Yani gebeliğin
gerçekleşmesinden önceki son dönemeci oluşturmaktadır. Bu nedenle tedavi
sürecine doğrudan etki etmektedir. Embriyonun rahme aktarılması sırada en
sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir. Bu aktarımın tedavi sürecinde büyük
etkisi bulunmaktadır.
l Rahim Zarı; Rahim zarının kalınlığı tüp bebek tedavilerinde
direkt etkili olmaktadır. Rahim zarı kalınlığı her zaman yeterli olmayabilir.
Buna ek olarak anne adayının geçirmiş olduğu hastalık ve operasyonlar
önemlidir. Ayrıca enfeksiyonal hastalıklar da zarın incelmesine neden
olmaktadır. Bu faktör, düzeltilmesi mümkün olmayan sorun niteliği taşımaktadır.

span>

l Rahim Zarı Yapısal Bozukluğu;
Kadınların rahim zarında, çeşitli nedenlerden dolayı yapısal bozukluklar
görülebilmektedir. Rahim zarında bulunan yapısal bozukluklar miyom, polip ya da
yapışıklıktır. Söz konusu sorunlar, tedavi sürecinden önce giderilmeli ve
sürecin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmelidir. Tedavi öncesi alınan
önlemler başarı üzerinde etkilidir.
Tüp Bebek Başarısızlığının Nedenleri
Nelerdir?
Tüp bebek
tedavilerinde geçen süreç aileler için başlı başına bir stres sebebidir.
Tekrarlanan başarısız sonuçlarda, başarı sağlamanın formülü sebepleri modern
teknoloji kullanılarak araştırılması tespit edilmesi ve ayrıca çözümün yine
modern teknolojinin uygulanması ile gerçekleşebilir. Peki o kadar gayretin
sonucunda tüp bebek tedavileri neden
başarısızlıkla sonuçlanır?
Makalemizde bu sorunun cevabını veriyor
olacağız.

Tekrarlayan Tüp Bebek
Başarısızlığının Nedenleri Nelerdir?

Gebeliğin
oluşum mekanizmaları tek bir parametre ile açıklanamaz ve karmaşık olaylar
dizisidir. Yani belirlenebilmiş tek bir mekanizmadan söz etmek imkansızdır. Bu
problemi yaşayan çiftler daha geniş bir perspektifte ele alınmalıdır. Yeni bir
tedaviye başlamadan önce gerekli incelemeler ayrıntılı olarak yapılmalıdır.

Birincil Sebepler

l Gebelikle sonuçlanması beklenen embriyonun genetik yapısının
bozulmuş olması
l Yumurta gelişimi sürecinde kullanılan ilaç protokollerinin
uygun olmayışı
l Gelişmekte olan embriyonun, geliştiği kültür ortamlarının
yeterli olamayışı
l Embriyo dış zarının kalınlaşıyor
olması gibi embriyoya bağlı sebepler tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ile
sonuçlanabilir.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

İkincil Sebepler

l Endometrium yani rahim iç duvarını etkileyen doğum kaynaklı
rahim bozuklukları
l Rahimin içerisinde embriyonun tutunmasını engelleyen myom ve
polip
l Daha önce yaşanmış olan enfeksiyon ya da küretajlara bağlı
yapışıklıklar
l Embriyonun rahim içerisinde tutunarak büyümesini etkileyen,
pıhtılaşma fonksiyonu bozuklukları
l Kadında genetik ya da sonradan oluşan
savunma mekanizmaları yani immunolojik bozukluklar yüksek kalitede bile olsa
gelişen embriyonuntutunarak büyümesini engelleyen faktörler arasındadır ve
tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ile sonuçlanabilir.

Üçüncül Sebepler

  
l Çocuk sahibi olmakta güçlük yaşayan kadınlarda sıklıkla
görülen endometriosis hastalığı yani çikolata kistleri
l Tüplerde daha önceden geçirilmiş olan
enfeksiyon ya da geçirilmiş karın içi operasyonları sonrası sıklıkla ortaya
çıkan hidrosalpenks yani tüplerin tıkanarak şişmesi durumları tekrarlayan tüp
bebek başarısızlıkları ile sonuçlanabilir ancak tedavi edilebilir nedenler
arasındadır.

Tüp
Bebekte İdeal Yaş Nedir, Yaş Önemli Mi?


Bebek sahibi olmak isteyen ancak başarısız olan çiftlerin son
çaresi, tüp bebek tedavisidir. Tüp bebek tedavisini etkileyen, pek çok faktör
bulunmaktadır. Tedavi süreci üzerinde belirleyici etkisi olan faktörlerden biri
de yaş aralığıdır. Yaş aralığı anne adayları için önemli kriterlerden birini
oluşturmaktadır. Tedavi sürecinde genellikle 35 yaş altında başarı oranı, 35
yaş üstüne göre daha yüksektir. Nedeni; kadınlardaki yumurta sayısının yaş
ilerledikçe azalmasıdır. Yumurta sayısının azalması demek, anne olma şansının
azalması anlamına gelmektedir.

Yaş
Faktörü Ve Başarı Oranı

Tedavi sürecine başlamadan önce yapılan hormon testleri ve rutin
kontroller sonucu, tüp bebek tedavine başlanmaktadır. Ancak kadınların yaşı,
özellikle 38 üstü ise detaylı bir tarama yapılarak tedaviye başlanmaktadır.
Tedavi sürecinde, erkeğe yönelik imkanlar daha geniş ölçüde uygulanmaktadır.
Söz konusu kadın olunca, ilk kriteri yaş faktörü oluşturmaktadır. Tüm bunlara
rağmen ilerleyen yaşlarda bulunan kadınların umutsuzluğa kapılmaması
gerekmektedir. Sonuç olarak tedavi sürecinin seyri, uzman hekimler kontrolünde
yapılmaktadır.
Her zaman her konuda istisnalar olabileceği unutulmamalıdır.
2016 yılında bu konuda tıp dünyasını şaşkına çeviren bir gelişme yaşanmıştır.
Hindistanlı Daljinder Kaur isimli kadın, 72 yaşında anne olmuştur. Tüp bebek
tedavisi sonucu ilk bebeğini dünyaya getiren kadın, aynı zamanda dünyanın en
yaşlı annesi unvanını kazanmıştır. Yaş tabiki en önemli faktörlerden biridir.
Ancak başarı oranını tedavi süreci belirlemektedir.

Yumurta
Sayıları, İlerleyen Yaşla Birlikte Azalıyor

Yaş faktörünü önemli kılan nokta, tüp bebek tedavisinde ana
konuyu oluşturan yumurta sayılarının yaş ile birlikte azalmasıdır. Kadınlardaki
yumurta sayıları, menopoz döneminde tükenmekle birlikte devamlı olarak azalma
göstermektedir. Ayrıca yumurta sayısının yanında, ilerleyen yaşla birlikte
yumurta kalitesinin de düştüğü kabul edilmektedir.

Tekrarlayan
Tüp Bebek Başarısızlıkları Durumlarında Neler Yapılmalıdır?

  Tüp bebek
tedavilerinde sürekli tekrarlanan başarısızlıklarda öncelikli olarak sebepler
araştırılmalı ve sonrasında bu sebeplerin ortadan kaldırılması için gerekli
görüldüğünde ayrı bir tedavi uygulanmalıdır.
Klasik
olarak en az üç tüp bebek uygulamasında kaliteli embriyo transferine rağmen
gebelik ile sonuçlanmıyorsa veya toplam on ya da daha fazla sayıda embriyonun
transfer edilmesine rağmen gebelik oluşmuyorsa “Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlıkları” durumu ortaya çıkmaktadır.

Tüp Bebek Tedavilerinde Başarısız
Sonuçların Sebepleri Nelerdir?

Tüp bebek
tedavilerinde başarısız olunmasında en önemli sebepleri olarak rahim
bozuklukları, embriyonun bozulan genetik yapısı ve kadınlarda sıklıkla
rastalanan çikolata kistleri gösterilmektedir. Ancak doğru olan sadece bireysel
değil çiftleri ele alarak sebeplerin araştırılmasıdır.

 Başarısızlık Sonucunda Ne
Yapılmalıdır?

Tekrarlayan tüp bebek
başarısızlıkları
yla
sonuçlanan tüp bebek tedavilerinde dediğimiz gibi çift, bütün olarak ele
alınmalıdır ve olası faktörler yeni bir tedavi sürecine başlamadan önce detaylı
olarak araştırılmalıdır.
İlk etapta
anne ve baba adayının gebelik oluşumuna engel teşkil edecek genetik ya da
sistemik hastalıkların olup olmadığı araştırılmalıdır. Özellikle genetik
pıhtılaşma faktörleri, kromozom analizleri ve immunolojik araştırmaları
yapılmalıdır. Şayet çiftlerden birinde kromozomal problem mevcut ise tüp bebek
tedavisi sonrasında elde edilen embriyolara, transfer için seçilmeden öncesinde
preimplantasyon genetik tarama testleri yapılmalıdır. Ayrıca bu noktada seçilen
normal yapıdaki embriyolar transfer edilmelidir.
Rahim içi
bozuklukların önceden belirlenebilmesi laparoskopi ya da histeroskopi gibi
operasyonlarla bu türdeki bozuklukların giderilmesi, tüp bebek tedavisinde yeni
bir denemeye başlamadan önce yapılması gereken tedavilerin başındadır.
Embriyonun gelişimini sağlayacak olan uygun ortamı oluşturmadan uygulanacak
tedavilerde ne kadar iyi kalitede embriyo gelişirse gelişsin gebelikle
sonuçlanmayacaktır. 
Makalemizde Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır(Nasıl Olur) ve Tüp Bebek Tedavisini Tüm Aşamalarını ve Tüp Bebek Başarısızlığı Konularına Açıklama Getirmeye Çalıştık.En çok sorulan sorular hakkında bilgi verdik ancak eger farklı bir sorunuz varsa lütfen alttan yorum yolu ile bize ulaşın.Yorumunuza yapılan cevap beni bilgilendir kısmını işaretlerseniz mail adresinize de ayrıca gönderilecektir.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Check Also

Bebeklerde Beslenme

            Bebeklerde anne karnından itibaren beslenme oldukça önemlidir. Bu süreç anne karnından başlayarak doğuma kadar ve doğumdan sonra …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir