Home / Uncategorized / Hemoliz Nedir? Pozitif ve Negatif Hemoliz Ne Anlama Gelir?

Hemoliz Nedir? Pozitif ve Negatif Hemoliz Ne Anlama Gelir?

Hemoliz Nedir
            Hemoliz nedir
anlayabilmek için kanın vücut için önemini anlamak gerekir. Kan, vücudumuzda
oksijeni, besinleri, hormon, vitamin ve antikorları dokulara taşır;
karbondioksit ve atık maddeleri de vücuttan uzaklaştırır. Canlıları hayatta
tutan bu temel vücut sıvısı damarlardan oluşan dolaşım sistemi içerisinde yer
alır. Haliyle vücudumuzun her yerini kaplayan bu hayati sıvıda ve hücrelerinde
meydana gelecek herhangi bir olumsuzluk, yaşam kalitemizi ciddi manada
etkileyecektir. Hemoliz de kanda meydana gelen bu olumsuz durumlardan biridir.

  Hemoliz nedir?

             Hemoliz, eritrosit ve alyuvar adı
verilen kırmızı kan hücrelerinin büyük boyutlarda yıkıma uğrayarak parçalanması
sonucu içinde bulunan hemoglobin molekülünün dışarı çıkması yani kana
vermesidir. Bu durumun farklı nedenleri olabilir ve bu nedenlere göre hemoliz,
ozmotik hemoliz ve hemositoliz olarak ikiye ayrılır. Damar dışı hemoliz
genellikle kan örneği alırken, transfer ederken veya kanı saklarken oluşur. Kanda hemoliz pozitif nedir bu esnada
kolaylıkla tespit edilebilir. Hemolizin en yaygın görülen şekildir. Damar içi
hemoliz ise yoğun enfeksiyonlarda, az sonra ayrıntısıyla anlatılacak olan
hemolitik anemilerde, hemoglobinopatilerde ve otoimmun hastalıklarda görülür.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 Hemoliz belirtileri nedir ve hemoliz nasıl bir etki gösterir?

            Hemoliz, geleneksel olarak gözlemle
veya otomatize sistemlerle tespit edilebilir. Hemolizle birlikte;
 -Potasyum, LDH gibi
bazı tahlil sonuçları hemoliz neticesinde olduğundan daha yüksek çıkabilir.
 -Kırmızı kan
hücrelerinin parçalanması sonucu açığa çıkan hemoglobin kanın rengini
değiştirir, kan, pembe-kırmızı arası hemoglobin derecesine göre açılan veya
koyulaşan bir renk alır.
 ( Hb düzeyi 20-70
mg/dL üzerinde gözle görülür hale gelir.) Bu nedenle kan rengine dayalı bazı
testler yanlış çıkar.
 -Alyuvarlar
parçalandıktan sonra hücre içi sıvısı kan sıvısına karışır, bu nedenle bazı
testler yanlış çıkar.
            Test sonuçlarının yanlış çıkması
laboratuvar hatalarından sayılmaktadır ve 2000 yılında hazırlanan bir rapora
göre 98 000’i bulan sayılarda hasta yaşamını yitirmiştir. Hemoliz de pek çok
laboratuvar testini etkileyecek ve yanlış tıbbi kararlara neden olacak bir
durumdur. Kırmızı kan hücreleri yıkıma uğradıktan sonra kendini yenileyemezse
hemolize bağlı hemolitik anemi ortaya çıkar ve şu hemoliz belirtileri kendini gösterir:
 -Çok çabuk yorulmak
ve genel halsizlik durumu,
 -Baş ağrısı, dikkat
dağınıklığı, düşünmede ve hatırlamada zorluk,
 -Ruh hali
değişimleri
 Hemolitik anemi
ilerlemeye başladığında ise daha ciddi olan şu problemler ortaya çıkar:
 -Tırnak kırılması,
 -Göz akında
mavileşme
 -Baş dönmesi,
 -Göğüs ağrısı ve
nefes almada zorlanma
 -Kalp yetmezliği
 -Dilde yara çıkması,
 -Sarılık

 Kanda hemoliz pozitif nedir

             Frajil eritrositlerin çoğu zaman kan
alma sırasında nadiren de kan alma sonrasında herhangi bir sebeple travmaya
uğramaları sonucu eritrosit membranının parçalanması anlamına gelir.
Laboratuvar test sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen hemoliz santrifüj sonrasında
serum renginin kırmızı olmasından da rahatlıkla anlaşılabilmektedir.
 Hb kaynaklı spektral
interferansta:
            Fotometrik ölçümlerde 415, 540 ve 570
nm’de yapılan testlere bakılırsa absorbans değerinin yüksek olduğu görülür ve
bu durumda yalancı pozitif hata verir. (ALT, Demir, Üre, CK) Hb çeşitleri
(met-Hb) değişik spektral interferans aralığındadır; 340 nm’deki abs. azaltır.
Eritrosit içinde plazmaya göre daha fazla miktarda bulunan bileşenler sebebiyle
yalancı pozitif hata verir.
 -LDH: 160
 -K+ :25
 -AST: 40
 -PO4= : 20
 -Mg++ : 3

 Hemoliz negatif ne demek?

  Kimyasal
interferans:
            Hb’in moleküllerinde pseudoperoksidaz
aktivite vardır. Çoğu enzim testi oksidazlar kullanılır ve hidrojenperoksit
üretir. Bu, testlerde negatif etki gösterir. Adenilat kinaz eritrositlerden
salınarak CK ve CK-MB aktivitelerini interfere eder. Eritrositlerin demir
içeriği de fazlasıyla yüksektir. Yalnız, demirin Hb ve transferine afiniteleri
aynı değildir. Mevcut olarak kullanılan reaktiflerle Hb-Fe ayrılamaz ve bu
nedenle de artış fazla belli olmaz.
 Hb’e bağlı protein
miktarı da bir miktar artış gösterebilir.
            Hemoliz negatif ne
demek
dediğimizde diğer bir durum dilüsyon sebebiyle, Albumin, T.Bilirubin,
GGT, Glukoz, ALP, Na+ yalancı negatif etki oluşturmasıdır. Trombosit sebepli
hasar, nöron spesifik enolaz, asit fosfataz ve potasyum düzeylerinde artışa
neden olur.
            Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
ihtimali olan hastalara uygulanan sukroz hemoliz testi sonucunun negatif
çıkmasıyla ise PNH bulunma olasılığı büyük ölçüde ekarte olur. Pozitif çıkması
neticesinde ise PNH tanısına ulaşılabilmesi için ham testiyle bir arada kontrol
edilmesi önerilir. 


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir