Home / Uncategorized / Evham Nedir? Belirtileri Ve Nedenleri Nelerdir?

Evham Nedir? Belirtileri Ve Nedenleri Nelerdir?

 Evham Nedir

Günümüzde
sıkça görülen psikiyatri hastalıklarından biri de evham hastalığıdır. Çeşitli
belirtiler gösteren ev hastalığı diğer psikiyatri hastalıklarında olduğu gibi
çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Çağın beraberinde getirmiş
olduğu birçok sorunların da etkisi sayesinde kendini gösterebilen evham
rahatsızlığı daha çok 50 yaş üzeri bireylerde sıkça görülebilmektedir. Peki evham nedir belirtileri ve nedenleri
nelerdir
dilerseniz makalemizin de ana konusu olan ve etkisi altına aldığı
bireylerde iş ve sosyal aktivitelerinde ciddi anlamda olumsuzluklara yol
açabilen evham rahatsızlığı hakkında uzmanlardan derlediğimiz bilgiler
doğrultusunda sizlere detaylı olarak bilgiler sunalım. İlk olarak evham
rahatsızlığının genel tanımlaması hakkında bilgiler sunalım.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Evham Nedir?

Evham
rahatsızlığı; Bir psikiyatrik rahatsızlık olup korku ve kaygı durumlarının en
olmadık zamanlarda veya olaylarda dahi maksimum seviyeye çıkabildiği anlamlı
anlamsız panik veya endişe komplikasyonlarıdır. Özellikle gelişmiş ve
gelişmekte olan toplumlarda oldukça sık görülebilen evham rahatsızlığı çoğu
zaman şizofreni hastalığı ile karıştırılabilse de aslında şizofreniden oldukça
farklı ve daha hafif seyreden bir hastalıktır.

Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Evham
rahatsızlığının bazı belirtileri bulunmaktadır. Dolaysıyla uzmanlar bu
belirtilerden yalnızca 1 veya 2 tanesinin görülmesi durumunda psikiyatri
doktoruna başvurulması gerektiğinin altını çizmektedirler. Evham hastalığının
başlıca belirtileri ise şunlardır;
l Ani korku
l Aşırı ve zamansız panikleme
l Hasta olduğuna iyice inanma
l Çoğu zaman nefes darlığı çekilmesi
l Aşırı terleme
l Aşırı bulantı
l Baş dönmesi
l Kalbinin duracağının sanılması
l Çevrede meydana gelen en küçük
olumsuzluklardan kolayca etkilenilmesi evham rahatsızlığının başlıca
belirtileridir.

Nedenleri Nelerdir?

Evham
rahatsızlığının tam olarak nedenleri bilinmemekle birlikte bu rahatsızlığa yol
açan bazı beyin sorunlarının olduğu tahmin edilmektedir. Uzmanlara göre beyinde
zaman zaman oluşan işlev sorunları beraberinde bireyin evhamlanmasına yol
açmaktadır. Genetik yapının da evham hastalığının oluşmasında önemli rol
oynadığı uzmanlarca belirtilmektedir.

Türleri Nelerdir?

Evham
rahatsızlığı tek başına olmayıp toplamda 3 farklı türünün bulunduğu bir psikiyatri
hastalığıdır. Evham hastalığının türleri ise şunlardır;
1. Tek fobi: Tek fobi yalnızca tek bir şeye
karşı duyulan olumsuz tepkimedir. Örneğin tren ile yolculuk yapılmasından
korkulması, ameliyat olunmasından korkulması, veya hayvandan korkulması gibi
tepkimeler tek fobi evham türü kapsamında yer almaktadır.
2. Agorafobi: Evham hastalığının
türlerinden biri de agorafobi türüdür. Toplumumuzda sıkça görülebilen evham
türlerinden biri olan agorafobi evham türünde ise boşluktan, yükseklikten ve
yabancı insanların bulunduğu ortamlardan uzak durulması bu hastalığın başlıca
belirtisidir.
3. Sosyal fobi: Genellikle birçok insan tarafından farklı bir
psikiyatri hastalığı olduğu sanılan sosyal fobi rahatsızlığı da evham
rahatsızlığının bir türüdür. Yapılan bazı araştırmalara göre toplumlarda en
fazla görülebilen evham türünün sosyal fobi olduğu tespit edilmiştir. Ancak
evahm hastalığından farklı olarak başkaca belirtiler gösterebilen sosyal fobi
rahatsızlığı ayrıca oldukça sinsi bir evham türü olduğundan dolayı çoğu zaman
bireyin hasta olduğunun farkına varamamasına da neden olabilmektedir. Sosyal
fobinin birçok belirtilerinin olmasına karşın en bariz belirtisi ise günlük
yaşamda özellikle de insanlar arasına girildiğinde bireyin kendini otomatikmen
aşağılık duygusu ile soyutlamasıdır. Dolaysıyla bu hastalığa sahip olanlarda
çoğu zaman hiç bir neden yokken aşırı sinir ve anlamsız düşünce ve hareketler
gözlenemebilmektedir. Sosyal fobi ayrıca iş ve sosyal aktivilerin de ciddi
anlamda olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir.

 Evham Rahatsızlığının Tedavisi Nasıl
Yapılmaktadır?

evham nedir belirtileri ve nedenleri nelerdir

Evham rahatsızlığının
türleri hakkında sizlere bilgiler sunduktan sonra şimdi de bu rahatsızlığın
tedavisi hakkında bilgiler sunalım. Evham hastalığının tedavisi psikiyatri
doktoru tarafından yapılmakta olup tedavi süreci oldukça kısadır. Ancak bazı
durumlarda tedavi süreci uzayabilmektedir. Evham rahatsızlığı malesef ki tam
olarak ortadan kaldırılamamaktadır. Ancak bazı ilaçlar sayesinde kolaylıkla
kontrol altına alınabilmekte ve bu sayede hasta günlük aktivitelerinde sorun
yaşamadan yaşamını keyifle sürdürebilmektedir. Evham hastalığında ileri
boyutlara ulaşıldığı takdirde ise ilgili doktorun uygun görmesi durumunda
hastaneye yatış durumu da gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede evham
hastalığına yakalanan birey hastane ortamında yakın takibe alınarak daha kısa
zamanda tedavi edilmektedir.

Uzmanlar Uyarıyor;

l Uzmanlar evham hastalığı hakkında uyarılarda bulunarak bu
hastalığın henüz ilk belirtilerinin görülmesi durumunda hemen bir psikiyatrik
doktoruna başvurulması gerektiğinin altını önemle çizmektedirler.
l Uzmanlar evham hastalığının tedavi sürecinin başarılı
olabilmesi açısından erken teşhis edilmesi gerektiğinin altını çizerek bu
hastalığın ayrıca ileri seviyelerde şizofreni hastalığına da zemin
hazırlayabildiğinin altını önemle çizmektedirler.
l Uzmanlar evham hastalığının bireyin tüm genel psikolojisini
de ciddi anlamda olumsuz etkileyebildiği ve bu sayede bireyin günlük yaşamının
büyük bir bölümünü çeşitli sorunlar ile geçirebildiğini ve bunun sonucunda ise
günlük yaşamının büyük bir kısmında iç huzursuzluğu ve mutsuzluk ile
geçirdiğinin altını çizmektedirler.
l Uzmanlar tüm bu sebeplerden dolayı
evham hastalığına tam olarak yakalanmamak adına ve hastalığın zamanında tedavi
edilmesi adına erken teşhisin bu anlamda hayati bir anlama sahip olduğunu
belirtmektedirler.
Evham
hastalığı hakkında uzmanlardan tarafından yapılan uyarılar hakkında da bilgiler
sunduktan sonra evham hastalığı hakkındaki makalemizi burada sonlandırmaktayız.
Makalemizde evham nedir belirtileri ve
nedenleri nelerdir
konusu hakkında uzmanlardan derlemiş olduğumuz bilgiler
doğrusundan sizlere detaylı olarak bilgiler sunduk. Evham hastalığının
belirtilerinin görülmesi durumunda vakit kaybedilmeden psikiyatri doktoruna
başvurulması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak makalemizi burada tamamlıyoruz.
Not: Makale
bilgilendirme içeriklidir. Reçete değildir. Evham hastalığı hakkında psikiyatri
doktoruna başvurunuz.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir