Home / Uncategorized / NEU Nedir? NEU Düşüklüğü ve Yüksekliği Hangi Sorunları Gösterir

NEU Nedir? NEU Düşüklüğü ve Yüksekliği Hangi Sorunları Gösterir

Neu Nedir
            Neu
(Netrofiller), vücut içerisinde bulunan enfeksiyonu atmak amacıyla görevli özel
beyaz kan hücreleridir. Kanda bulunan Nötrofil sayısı ideal olarak kabul gören
değerin altında olduğunda bu durum Nötropeni olarak ifade edilen Nötrofil
eksikliğine sebep olmaktadır. Nötrofil değerinin olması gerekenden düşük olması
vücudu en başta belli mantar ve bakterilere karşı güçsüz bırakmaktadır. 

Normal Neu Değeri 

            Neu (Netrofil) değeri erişkin
bireylerde bir mikrolitre kanda 1.700’ün altında ise düşük olarak ifade edilir.
Artış gösteren Neu değeri doğrultusunda bulaşıcı hastalığa yakalanma ihtimali
de artış gösterir. Nötropeninin ileri safhadaki hali, insanın vücudunda mevcut
durumdaki bakterilerden dahi olumsuz etkilenerek hastalanmasına sebebiyet
verebilmektedir. 


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 Neu Düşüklüğü Nedir?

            Neu düşüklüğü nedir sorusuna
yanıt olarak; Erişkin bireylerde bir mikrolitre kanda 1.700 olan ve ideal oran
olarak kabul gören değerin altındaki Neu değerinin mevcut olması halinde bu
durum Neu düşüklüğü olarak ifade edilir. Neu
düşüklüğü nedir
sorusunu bu şekilde yanıtlamış olduk.

 Neu Düşüklüğünün Belirtileri Nelerdir?

            Kanda olması gereken değerin altında
bir tür akyuvar hücresi olan Netrofil’in az olması durumunda ortaya çıkan Neu düşüklüğünün belirtileri belli başlı
bir özellik sergilemezler. Neu düşüklüğü genel olarak yapılan kan tahlili
neticesinde teşhis edilebilir bir özelliğe sahiptir. Neu düşüklüğünün belirtileri net olmayan bir durum olduğundan
yapılan kan tahlili neticesinde düşüklüğün söz konusu olduğu konusunda bir
tespite varılır. 

 Neu (Nötrofil) Düşüklüğüne Neden Olan Etkenler Nelerdir?

            Kemik iliğinde, bir tür akyuvar
hücresi olan nötrofil üretiminde bir sorun olması, neu düşüklüğünün ortaya
çıkmasına neden olur. Ayrıca vücutta varlık gösteren enfeksiyon, yetersiz
beslenme, kemik iliğinde olumsuz etkileyen nitelikte hastalıkların ve hasarın
olması, yetersiz kemik iliği üretiminin söz konu olmasına neden olan ırsi
hastalıklar, Kemoterapi, kemik iliğini ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen
kemik kanseri, Radyasyon tedavisi, Eklem iltihabı, AIDS, Verem, Viral Hepatit,
Deri veremi, Kornik ve iltihabi bağırsak hastalığı, doğuştan gelmekte olan
bağışıklık sistemi problemleri ve kullanılan bazı ilaçların yan etkileri sonucu
Neu değerinde düşüşler yaşanır.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 Neu Düşüklüğünün Tedavisi

            Son derece nemli bir konu olan Neu düşüklüğünün tedavisi Neu yüksekliği
nedir
gibi konularda bilgi sahibi olmak oldukça önemli bir konudur. Neu düşüklüğünün tedavisi Neu yüksekliği
nedir
gibi insan sağlığı için önemli konularda bilgi sahibi olunmalı. Neu
düşüklüğü konusunda doktor gerekli olduğunu düşündüğü hastalarına Granül koloni
uyarıcı faktör olarak adlandırılan ve kemik iliğinde netrofil üretiminin
artmasını sağlayan maddenin, sentetik kopyası olan bir madde ile tedavi uygulayabilmektedir.
Kısaltılmış ismi G-CSF olan bu madde günlük olarak deri altına enjekte edilir.
            Doktor tarafından gerek görüldüğü
durumlarda kemik iliği nakli uygulanabilmektedir. Eğer Neu düşüklüğünün sebebi
kan kanseri ise ve ya G-CSF uygulamasında olumlu bir yanıt alınamıyorsa kemik
iliği nakli tercih edilen yöntemler arasında bulunmaktadır. Doktorun
uygulayabileceği diğer tedavi yöntemleri arasında ise beyaz kan hücresi nakil
işlemi uygulanabilir. Vitaminler ve ilaçlar reçete edilebilir.
            Neu eksikliğinin sonucu Nötropeni
hastalığı ile yaşaması gereken kişiler enfeksiyonlardan kaçınmak için bazı
önlemler almalıdırlar. Bu önlemlerden bazıları temizliğe dikkat etmek, ev
ortamı da dahil olmak üzere ayakkabı giymeli, hastalıktan muzdarip insanlardan
mümkün mertebe uzak durmaya özen göstermeli, erkekler elektrikli tıraş
makineleri kullanarak tıraş olmalı, çeşitli nedenlerle yaralanmış olan
bölgelerde mutlaka sargı bezi kullanılmalı, durgun suya girmemeli, yiyip
içtiklerine son derece dikkat etmelidir. Nötropeni ile yaşamak zorunda olan
insanların en ufak mikrop bulaşmaları neticesinde çok kolay ve çabuk
hastalanacakları unutulmamalıdır.

NEU Yüksekliği Nedir? 

            Bir tür beyaz kan hücresi olan
Nötrofiller, beyaz kan hücrelerinin yüzde 40-70’ini oluştururlar. Bir yaralanma
veya iltihaplanma durumunda, olumsuz yönde etkilenen bölgeye ilk gelenler
Netrofil hücreleridir. Bu hücreler virüslere ve bakterilere karşı savaşarak
vücudu korumadan etkin rol üstlenirler. Neu olarak da ifade edilen beyaz kan
hücreleri kemik iliği tarafından üretilmektedir. Ömürleri çok kısadır. Yapılan
kan tahlili neticesinde NEU değeri %70’in üzerinde olması halinde NEU
yüksekliği söz konusu olabilmektedir.


 NEU Yüksekliğinin Sebepleri Nelerdir?

            Vücudumuz için son derece zararlı
etkileri olan bakteri ve virüslere karşı savaş veren ve vücudu hastalıklardan
koruyan Netrofil (beyaz kan hücreleri) normal değerin üzerinde bir artış
yaşayabilmektedirler. Bu durum Neu yüksekliği olarak ifade edilir ve Neu
değerinin yükselmesine yol açan bazı sebeplerin varlığı söz konusu olmaktadır.
Bu duruma sebebiyet veren etkenler arasında aşırı stres, enfeksiyon, gebelik
zehirlenmesi, Miyoelojen Lösemi, Romatizmal ateş, Romatoid Artrit, Akut böbrek
yetmezliği, Tiroid bezi iltihabı, Ketosidoz, Polisitemi vera, Hemolitik anemi
ve Miyeloid Metaplazi ve benzeri sebepler yerini alır. 

 NEU Yüksekliği Belirtileri Nelerdir? 

            Neu (Netrofil) beyaz kan hücreleri
vücudu tehdit eden enfeksiyonlara karşı savaşmak amacıyla çok hızlı hareket
ettiklerinden Neu yüksekliği belirtileri
ortaya çıkar. Bu belirtiler arasında iltihaplanma ve yanma gibi durumlar
ortaya çıkar. Düşük tansiyon, kanama, kan zehirlenmesi, kalp çarpıntısı, Hızlı
nefes alıp verme, soluksuz kalma, ateş gibi belirtiler bazı durumlar itibariyle
ortaya çıkabilmektedir. Neu yüksekliği belirtileri ortaya çıkan durumun
ciddiyetine göre farklılık gösterir. Özellikle de vücudu ciddi derecede olumsuz
etkileyen enfeksiyonlarda Neu yüksekliği bariz oranlarda artış gösterir ve
ciddi Neu yüksekliği belirtileri
ortaya çıkar. 

 NEU Yüksekliğinin Tedavisi

            Neu yüksekliğinin en önemli sebepleri
arasında stres yer almaktadır. Bu nedenle kişinin stresi yönetmeyi öğrenmesi
oldukça önemlidir. Neu yüksekliği
tedavisi
için bireyler hayatlarındaki stresi mümkün mertebe minimum
seviyeye indirmelidir. Neu değerinin normal seviyelere dönmesi için stresten
kaçınmak son derece önemlidir. Enfeksiyonlara karşı doktorunuzun tavsiyesi
yönünde antibiyotikler ve destekleyici nitelikte ilaçlar kullanmanız tedavi
edici bir unsurdur. Enfeksiyonlarla savaşan ilaçlar kullanılması ile NEU
değerinin yükselmesinin önüne geçilmiş olur ve böylece Neu yüksekliği tedavisi gerçekleştirilmiş olur..


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Check Also

WBC Nedir? WBC Düşüklüğü ve Yüksekliği Hangi Sorunları Gösterir

            Çoğunlukla kan testi neticesinde görülebilen WBC kısaltmasının İngilizce açılımı White Blood Cells olup dilimizde …

One comment

  1. Yaptırdığım kan tahlilinde neu değerlerim düşük çıkmıştı. İlk başta panik yaptim anca kullandığım bağırsak ilaçları yüzünden düşük çıktığını öğrendim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir