Home / Uncategorized / HGB (Hemoglobin) Nedir? HGB Düşüklüğü-Yüksekliği Hangi Sorunları Gösterir

HGB (Hemoglobin) Nedir? HGB Düşüklüğü-Yüksekliği Hangi Sorunları Gösterir

HGB (Hemoglobin)

            Hgb ya da
Hemoglobin olarak kullanılan kelime, Latince bir kelime olup; tıbbi bir terim
olarak kullanılmaktadır. Hemoglobin kelimesinin Türkçe karşılığı, kan ve kana
ait olan bir protein olarak açıklanabilir.
 -Hemo; kelime olarak
kan demektir
 -Globin ise; kana ait
protein anlamına gelir.
 -Globin yumağa benzer
bir yapıda olduğu için, kan yumağı olarak da adlandırılabilir.
            Hemoglobinin vücuttaki görevi;
içeriğindeki proteinler sayesinde, dokuların ihtiyaçlarına yönelik oksijen
taşımaktır. Hemoglobin, Eritrosit olarak adlandırılan, Alyuvar yani kırmızı kan
hücrelerinin içerisinde bulunmaktadır.
            Eritrositler, HEM ya da HEMOları
demir molekülüne bağlamak için görev yaparlar. Eritrositlerin başlıca çözüm
merkezi Kemik İliğidir. Hemoglobin kanda belli bir seviyede bulunmalıdır.
Eksikliğinde Anemiye, yüksekliğinde ise Polisitemi ye neden olur. Hemoglobin
değeri, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından yaş ve cinsiyet paralelinde bir
değerler tablosu oluşturmuştur. Sağlıklı bir kadında normal değerler olarak
11,5 ile 15 gm/dL olarak, yine sağlıklı erkeklerde bu değeri 13,0 ile 16,5
gm/dL olarak belirlemiştir.
            Çocuk ve Adölasan grubunda ise
cinsiyet gözetmeden, sadece yaşa göre bir tablo hazırlanmıştır. Tablo
değerlerinde ve sağlıklı çocuklarda 0 ile 6 yaş aralığını 11 gm/dL olarak, 7
ile 14 yaş grubunu da 12 gm/dL olarak belirtmişlerdir. 


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 HGB HEMOGLOBİN DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR

                        Hgb
düşüklüğü nedir
sorusuna verilecek cevap anemi olarak ta ifade edilebilir.
 Daha geniş anlamı ile
kandaki eritrosit miktarının azalması ile meydana gelen hastalık durumudur. Hgb düşüklüğü nedir sorusuna yine
cevaben; hücrelerin ihtiyacı olan oksijenin yeteri miktarda olmama durumu
olarak ta ifade edilebilir. Vücudun yeteri kadar kırmızı kan hücresi üretmemesi
ya da üretilen kan hücrelerinin, farklı etmenler sebebi ile çabuk bir şekilde
bitirilmesi Kansızlık ya da Anemi olarak karşımıza çıkar.
            Normal değerlerin bir kaç birim
altında çıkan hgb ya da hemoglobin değeri herhangi bir sorun teşkil
etmeyebilir. Ancak farklı septomların eşlik etmesi durumunda hastalık habercisi
olabilmektedir. Hgb ya da hemoglobin düşüklüğünün bazı belirtileri vardır. Kişi
bu belirtiler içerisinden, bir ya da bir kaçını kendinde hissediyor ise en
yakın sağlık kuruluşuna ya da hekimine müracaat etmelidir.

 HGB DÜŞÜKLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ

            Hgb düşüklüğü anemi ya da kansızlık
olarak ta ifade edilebilir. Her hastalığın belirtileri olduğu gibi, Aneminin de
belirtileri vardır. Bazı belirtilen sorun teşkil etmez iken, ilerlemiş anemik
hastalarda klinik seyir daha farklıdır. Hgb
düşüklüğünün belirtileri
şüphesiz halsizlik ve yorgunluk hissidir. Var olan
yorgunluk ve halsizlik hissine ilaveten, Hgb
düşüklüğünün belirtileri
arasında;
 -Ciltte solukluk,
 -Çabuk Yorulma,
 -Aniden oluşan ve
aniden kaybolan açlık hissi,
 -Dikkat toplamada ve
konsantre olmada zorluk yaşama,
 -Zaman zaman baş
dönmesi,
 -Dönemsel ve zamansız
yaşanılan baş ağrıları,
 -Kronik Yorgunluk,
 -Tırnaklarda sararma
ve soluk görünüm,
 -Diş eti kanamaları
ve diş etlerinde beyazlaşmalar görülebilir.
 Hemoglobin düzeyinin
düşük olması, ileri evrelerinde;
 -Kollar ve Bacaklarda
oluşan şişmeler,
 -Mide, Bağırsak
sorunları ve hatta GİS kanamaları,
 -Çarpıntı,
 -Nefes Darlığı,
 -Kardiyak sıkıntılar,
 -Kalp Krizi,
 -Dışkıda kan
görülmesi gibi, hayati önem teşkil eden sorunlara neden olmaktadır.
            Belirtilerden bir kaçı sizde mevcut
ise, size en yakın sağlık kuruluşuna müracaat ederek, gerekli tahlil ve
tetkikleri yaptırmanız, hayatınız için önemlidir. Bir kaç dakikanızı ayırarak
yaptıracağınız basit bir kan testi, olan ya da, olacak olan hastalık
durumlarına karşı fayda sağlayacaktır.       

 Hemoglobin Değeri Neden Düşer

            Kişilerin yaşamsal alışkanlıkları,
hem zihinsel, hem fiziksel hem de biyolojik anlamda önemlidir. Çünkü insan
sistematik bir yapıya sahiptir. Dışarıdan alınan her türlü madde, içerisi için
yapılan bir yatırım gibi düşünülebilir. Hemoglobin düşüklüğü; eritrositlerin
azalması ya da yapısal bozuklukları ile entegre bir sistemdir. Çok fazla
yaşanılan kanamalar en büyük sebebidir. Ancak; başka ya da daha sinsi hareket
eden farklı hastalıkların habercisi olabilir. Bu hastalığa ya da anormalliğe
sebep olan etkenlere örnek vermek gerekir ise;
           
 -B12 vitamin
Eksikliği,
 -Kanser Hastalıkları,
 -Lösemi,
 -Böbrek Hastalıkları,
 -Siroz,
 -Kemik iliğine Bağlı
Hastalıklar,
 -Damar İltihapları,
 -Dalak Büyümesi,
 -Akdeniz Anemisi
(Telasemi)
 -Kadınlarda görülen
adet kanamaları ve yoğun kanama günlerinde,
 -Travmatik Kazalar ve
Ameliyat Sonraları,
 -Sık tekrarlayan
burun kanamaları
 -Tiroid Bezlerinde
oluşan fonksiyon kayıpları ya da bozulmalarında,
 -Kemoterapi ya da
Radyoaktif Madde alan Hastalarda,
 -Ağır Kurşun
Zehirlenmelerinde,
 -Çok sık kan
bağışında bulunan kişilerde hemoglobin ya da hgb düşüklüğü görülmektedir.

 HGB DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TEDAVİSİ HGB YÜKSEKLİĞİ NEDİR          

            Hgb düşüklüğünün
tedavisi hgb yüksekliği nedir
; oldukça basit ve hızlı bir şekilde
yapılmaktadır. Hgb düşüklüğü ya da anemi olarak belirlenen hastalığın tedavisi,
bugün hem medikal anlamda hem de alternatif tıp imkânları ile
giderilebilmektedir. Dikkat edilecek en mühim mesele, anemiye neden olan ve
altta yatan etmeni bulmaktır. Hgb düzeyinin düşmesinin altında, anemi, kanser,
vitamin eksikliği gibi farklı sorunla olabilmektedir.
            Hasta öyküsünün ardından, gerekli
tetkik ve inceleme sonucuna göre, hekim tarafından medikal tedavi planı
oluşturulmaktadır. Daha çok vitamin eksikliği ya da Demir eksikliğine yönelik
bir tedavi uygulanmaktadır. Doktor randevularına uyum sağlamak, ilaçları
düzenli kullanmak, doktor tarafından belirtilen önerileri harfiyen yerine
getirmek hastalık seyrinde olumlu sonuçlar vermektedir.
            Hgb düşüklüğünün
tedavisi hgb yüksekliği nedir
boyunca, önerilen ilaçlar düzenli
kullanılmalı, tavsiyelere mutlaka uyulmalıdır. Bunlara ilaveten; Demir minareli
yönünden zengin gıdalar tüketilmeli, özellikle tahıl ürünleri, et, süt ve süt
ürünleri, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler bolca tüketilmelidir. Alkol ve
sigara bırakılmalı, vücut bol su ile takviye edilmelidir. Şeker hastalığı ya da
yüksek tansiyon hastalığı yok ise pekmez tüketimi oldukça uygundur. Doktor
kontrolü ve önerisi haricinde ilaç kullanılmamalıdır.

 HGB YÜKSEKLİĞİ NEDİR 
                  
Hgb
yüksekliği nedir
sorusunun tıp bilimindeki cevabı Polisitemidir.
 Polisitemi; vücutta
alyuvarların fazla olması ile alakalı olan bir durumdur. Hgb yüksekliği nedir cümlesine dilimizde ve tıp literatüründe
karşılık gelen kelimeye Polisitemidir.

 HGB YÜKSEKLİĞİ ZARARLARI NELERDİR             

            Hgb yüksekliği
belirtileri
daha çok rakımı yüksek yerlerde yaşayan insanlarda
görülmektedir. Rakım yükseldikçe oksijen miktarı yoğunlaşmaktadır. Hgb yüksekliği zararları arasında ateş, halsizlik, yorgunluk, ciltte çabuk morarma gibi belirtiler sayılabilir.

          Bunun haricinde Hemoglobin yüksekliği;

  1.  Doğumsal kalp hastalığı ,
  2.  Kor pulmonale ,
  3.  Pulmoner fibroz , 
  4.  Çok fazla eritropoietin veya polisitemi vera neden olabilir . 
  5. Yüksek hemoglobin seviyeleri, yüksek rakımlara, sigara, dehidrasyona (yapay olarak Hb konsantrasyonuyla),
  6. Gelişmiş akciğer hastalığına 
  7. Bazı tümörlere maruz kalma neden olabilir. 
  8. Hindistan’da Pondicherry’de yapılan yeni bir araştırma, koroner arter hastalığındaki önemini göstermektedir.

 HGB YÜKSEKLİĞİ TEDAVİSİ  

            Planlanmış bir ilaç ya da muadil bir
tedavi yoktur hgb yüksekliği tedavisi
için.

 Ancak; bazı
dönemlerde kullanılmamak üzere kan vermek hgb
yüksekliği tedavisi
olarak kullanılmaktadır.

HGB Nedir? HGB Düşüklüğü,Yüksekliği ve Normal Değeri sayfamızı beğendiyseniz aşağıdaki önerdiğimiz sayfaları ziyaret edebilir, tecrübelerinizi yorum yolu ile bize ve ziyaretçilerimize aktarabilir yada sayfamızı sosyal medyada paylaşarak destek olabilirsiniz.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Check Also

WBC Nedir? WBC Düşüklüğü ve Yüksekliği Hangi Sorunları Gösterir

            Çoğunlukla kan testi neticesinde görülebilen WBC kısaltmasının İngilizce açılımı White Blood Cells olup dilimizde …

One comment

  1. Her zaman çok üşüyen bir insanım. Yaz, kış hiç fark etmez hep üşürüm özellikle ellerim ve ayaklarım. Meğer anemi rahatsızlığım varmış. Şimdi sorunu bulduk ve tedaviye başladık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir